RANCH Calamity Jane

Vstup do skryté sekce

Kód:
 

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO NAJDETE NA

RANCH Calamity Jane na facebooku

Klára a Lenka Novotná
Probulov 18
telefon: 382 224 251
mobil: 775 646 461
e-mail: ranch@calamity.cz

Pokud se Vám líbí naše stránky a chcete náš web podpořit formou odkazu na nás, použijte jednu z ikonek:

RANCH Calamity Jane

RANCH Calamity Jane

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK)

„Kůň je archetypem síly; kdo se s ním naučí pracovat a zvládne ho, může také zvládnout sám sebe. Říká se, že kdo se rozhodne vzít otěže svého koně a jet samostatně, převezme i řízení svého života. Kůň má velké kouzlo, mnohé přitahuje a zároveň budí respekt. Nemá předsudky a je mu jedno, kdo k němu jde, jestli je to člověk se závislostí, nebo vysoce postavený politik. Měří všem stejně a je velmi empatický. Kůň má během pár sekund jasno, s jakým úmyslem k němu člověk přichází a v jakém stavu je jeho nitro a podle toho se k němu chová. Na někoho je něžný a poslouchá ho na slovo, jinému nedá nic zadarmo. Lidé s duševními poruchami, lidé léčící se ze závislostí, agresivní či příliš submisivní, ti všichni mají v jednání koně velmi nenásilné, ale jasné zrcadlo jednání svého.“

Co je to Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)?:

Metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo specifickými potřebami.  

Co nabízíme

 

Lekce HPSP u nás na farmě – individuální nebo skupinové

 • Individuálně v délce 15 – 45 minut, cena 400 Kč/za jednotku (lekce trvá dle schopností dítěte)
 • skupinově kroužek Hipohrátky

 

Kroužek Hipohrátky

Jedná se o skupinový kroužek (2–8dětí). Nejedná se o trénink jízdy na koni. Ježdění není prioritou. Kroužek je zaměřen přátelství s koňmi, navázání vztahu, porozumět jim, praktická výuka péče o koně (pochopit jejich potřeby, pocity a život), základy práce s koňmi ze země, naučit se pohybovat u koní bezpečně, naučit se koně správně vodit, sedlat, teorie, hry s koňmi i bez nich, teorii týkající se světa koní, správnému poměru respektu a důvěry ke zvířatům, ovládat koně v kroku, klusu a cvalu. Hrát s koníky hry. Učím základy rekreačního ježdění – nejdříve s vodičem, postupně samostatně. Začínáme většinou na madlech, ale jezdíme se sedlem i bez sedla. Nekladu důraz na výkon, spíše na bezpečnost koně i jezdce, příjemný zážitek, relaxace. Každá lekce je jiná a je v kompetenci instruktora a nápadů dětí.
Co děti získají:

 • Pobyt dětí u koní má příznivý vliv na jejich psychickou i fyzickou kondici. Působí přirozeně na pozitivní rozvoj osobnosti.
 • Děti aktivně trénují empatii, soustředěnost.
 • Jízdou si upevňují správné držení těla. Navazují nové vztahy s koňmi i dětmi.
 • Posilují vlastní sebevědomí, psychické uvolnění, schopnost dorozumět se s koněm, odbourání nedůvěry a strachu, rozvíjení komunikace v kolektivu, dítě se učí ohleduplnosti, zodpovědnosti, samostatnosti, uvolnění napětí …..aj.

  DOPORUČUJEME:

 • očkování proti tetanu, protože původce onemocnění se vyskytuje ve střevě zvířat a především u koní.
 • pojištění proti úrazu – koně jsou zvyklí na děti, někteří mají i certifikát, ale jsou to živí tvorové a tak se nevyhneme kousnutí, kopnutí, pádům …
 • vhodné oblečení, které si děti mohou ušpinit, dle počasí, přilbu, ochrannou vestu (lze zapůjčit), na jízdu vždy dlouhé nohavice, triko nejlépe s dlouhým rukávem, chrání dítě proti odřeninám. Pevnou obuv s hladkou podrážkou, ideálně bez tkaniček a jazyky, aby při pádu nezůstala noha ve třmenu.
 • Je možné vzít si svačinu a pití.

  Fotky z kroužku na facebooku Hiporehabilitace Calamity Jane, z. s.

  Za osobní věci dětí neneseme odpovědnost. Dětem je stále připomínáno, aby si brali a hlídali své věci. Není v našich možnostech chodit a hledat, kde věci dítě nechalo. Rodiče si musí pamatovat sami, že věci při odchodu si musí vyzvednout. Zapomenuté věci se těžko hledají.

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK

Cíle HPSP

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, zlepšuje zdraví a fyzickou kondici, normalizuje svalové napětí, zlepšuje pohybovou koordinaci a rovnováhu, sebeuvědomění
 • podněcují ke hře a k pohybu
 • rozvíjí sociální cítění, schopnost spolupráce, prožití pocitu sounáležitosti, navázat nové kontakty, posílení kontaktů v rodině, pomoc při zapojení do běžného života a společnosti,
 • usnadnění edukačních procesů, zážitková pedagogika
 • podporuje složku citovou
 • pomáhá s nácvikem koncentrace a paměti
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
 • je významným relaxačním a a odpočinkovým činitelem
 • pozitivní ovlivnění chování, zlepšení sebekontroly, posílení sebevědomí
 • vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci
 • pomáhá získat pracovní návyky, začlenit se do společnosti
Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK

Kdo jsou vhodní klienti pro tuto terapii?

 • děti i dospělí se vztahem ke zvířatům (koním)
 • děti s poruchami učení a chování
 • děti s vadami řeči
 • lidé s tělesným postižením (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie)
 • s mentálním postiženími,
 • senioři, lidé s demencí, pacienti s Alzheimerovou chorobou,
 • lidé v rehabilitaci,
 • psychicky labilní,
 • onkologičtí pacienti a ostatní nemocní.
 • děti s autismem – dlouhodobým a pozvolným působením může zvíře plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

 

Zážitkovou pedagogiku na farmě pro školy a školky

 • více informací zde

 

Přijedeme za vámi do školky!

 • Přivezeme podle počtu dětí až 4 poníky které si děti mohou vyčistit, pomoci nasedlat a pak hurá do sedla.
 • Jezdíme po okolí školky, každé dítě svezeme 5 – 10 minut, zatím co si ostatní děti hrají na hřišti.
 • Jde o dobrovolnou fyzickou aktivitu pro děti mateřských školek, která je zaměřená na správné držení těla a zad, správné dýchání a v neposlední řadě taktéž na odbourání psychických bloků a poruch komunikace dítěte s okolím.
 • můžeme přivézt i jiná zvířátka než koně, děti se dozví zajímavosti z jejich života a budou si je moci pohladit
 • můžeme přijet jednorázově např. svátky, Den dětí, loučení či přivítání se školkou aj. a nebo pravidelně ve čtrnáctidenním či týdenním cyklu.
 • počet dětí dle dohody

Cena: 100 Kč/dítě (s jízdou) 50 Kč dítě bez jízdy na koni Doprava: 12 kč/km

 

Pracovní terapie u koní a dalších zvířat na farmě

 • probíhá dle domluvy
 • terapie probíhá individuálně, častěji však ve skupině. Uživatelé se zapojují do prací na ranči, okolo koní a jiných zvířat
 • terapie je vhodná pro děti i dospělé bez nebo s duševní poruchou včetně demencí, pro děti a dospělé se schizofrenií a jinými psychotickými poruchami, poruchami nálady, neurotickými poruchami, poruchami příjmu potravy, poruchami osobnosti, mentální retardací, poruchami psychického vývoje a poruchami chování a emocí u dětí.

Cena dohodou

 

Kontakt

Napište nám zde FB, přihlášky přijímáme také telefonicky: Klára Novotná: 775 646 461 nebo emailem: ranch@calamity.cz

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP dříve AVK)
Probulov 18, telefon: 382 224 251, mobil: 775 646 461, e-mail: ranch@calamity.cz