RANCH Calamity Jane

Vstup do skryté sekce

Kód:
 

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO NAJDETE NA

RANCH Calamity Jane na facebooku

Klára a Lenka Novotná
Probulov 18
telefon: 382 224 251
mobil: 775 646 461
e-mail: ranch@calamity.cz

Pokud se Vám líbí naše stránky a chcete náš web podpořit formou odkazu na nás, použijte jednu z ikonek:

RANCH Calamity Jane

RANCH Calamity Jane

Hiporehabilitace Calamity Jane z.s.

je nezisková organizace, věnující se animoterapii, vzdělávání, výchově a osvětě. Hlavním účelem spolku je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hipoterapie a aktivit s využitím koní.

Zprostředkováváme kontakt člověka se zvířetem, poskytujeme animoterapeutické služby, léčebný kontakt se zvířaty za účelem zlepšení kvality života, zdraví, sociálních vztahů.

Pracujeme s dětmi, mládeží, dospělými i seniory a s osobami s handicapem.

Zabýváme se enviromentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pořádáme semináře, workshopy, zážitkové výukové a výchovné interaktivní programy pro děti, mládež i dospělé.

Probulov 18, telefon: 382 224 251, mobil: 775 646 461, e-mail: ranch@calamity.cz